การใช้เทคโนโลยี AI มีอะไรบ้าง

  1. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อหาความสัมพันธ์ รูปแบบ
คาดการณ์อนาคต
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
ตัวอย่าง

ธนาคารใช้ AI วิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง
บริษัทประกันภัยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยง
ร้านค้าปลีกใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้า

  1. การบริการลูกค้า

ตอบคำถามลูกค้า
ให้คำแนะนำ
แก้ปัญหา
ตัวอย่าง

Chatbots ตอบคำถามลูกค้าบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ผู้ช่วยเสมือน AI ช่วยเหลือลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้า
ระบบ AI วิเคราะห์เสียงลูกค้าเพื่อวัดความพึงพอใจ

  1. การทำงานอัตโนมัติ

ทำงานซ้ำๆ
ประหยัดเวลา
เพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง

ระบบ AI ตรวจสอบเอกสาร
ระบบ AI แปลภาษา
ระบบ AI ขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับ

  1. การสร้างสรรค์

เขียนบทความ
แต่งเพลง
ออกแบบภาพ
ตัวอย่าง

ระบบ AI เขียนบทความข่าว
ระบบ AI แต่งเพลง
ระบบ AI ออกแบบโลโก้

  1. การแพทย์

วินิจฉัยโรค
วางแผนการรักษา
พัฒนายา
ตัวอย่าง

ระบบ AI วิเคราะห์ภาพรังสีเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ระบบ AI ช่วยแพทย์วางแผนการรักษา
ระบบ AI ค้นพบยาใหม่

  1. การเกษตร

วิเคราะห์สภาพดิน
คาดการณ์สภาพอากาศ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช
ตัวอย่าง

ระบบ AI วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามสภาพไร่
ระบบ AI คาดการณ์ความเสี่ยงของโรคพืช
ระบบ AI ควบคุมโดรนเพื่อพ่นยาฆ่าแมลง

  1. การศึกษา

ปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน
ให้คำติชม
สร้างแรงจูงใจ
ตัวอย่าง

ระบบ AI แนะนำเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียน
ระบบ AI ตรวจสอบการบ้าน
ระบบ AI ช่วยนักเรียนฝึกภาษา

  1. ความปลอดภัย

ตรวจจับภัยคุกคาม
ป้องกันอาชญากรรม
รักษาความปลอดภัย
ตัวอย่าง

ระบบ AI ตรวจจับใบหน้าเพื่อรักษาความปลอดภัย
ระบบ AI วิเคราะห์วิดีโอเพื่อตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
ระบบ AI ตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์

  1. อื่นๆ

การเงิน
การท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การผลิต
ตัวอย่าง

ระบบ AI วิเคราะห์ตลาดหุ้น
ระบบ AI แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ระบบ AI จัดการคลังสินค้า
ระบบ AI ตรวจสอบคุณภาพสินค้า