สอน Excel

ตาราง Excel จะทำให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติความสามารถพิเศษในการวิเคราะห์ คัดกรอง และเรียงลำดับข้อมูลดีกว่าฟังก์ชั่นพื้นฐานในฐานข้อมูลทั่วไปที่มี แต่การอิมพอร์ตสมุดงาน (worksheet) เข้าสู่ใน Microsoft Access ก็ดีเหมือนกันเพราะคุณจะสามารถจัดการลิสต์ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยใช้ข้อดีของคุณสมบัติโปรแกรม Database

ฐานข้อมูลประเภท Relational อย่างเช่น โปรแกรม Access บ่อยครั้งจะมีข้อดีมากเกี่ยวกับ Wizard ที่มีมาให้ หรือเครื่องมือในการออกแบบที่ทำให้คุณสามารถสร้างฟอร์ม สร้าง Query สร้าง Query รวมถึงรายงานได้เป็นอย่างดี และข้อดีอีกอย่างนึงคือ ขนาดของไฟล์ ซึ่งขนาดของไฟล์ในโปรแกรมฐานข้อมูลจะเล็กกว่าขนาดของไฟล์โปรแกรม Access

ก่อนที่คุณจะอิมพอร์ตสมุดงานมาใส่ใน Access คุณจะต้องทำการเปลี่ยนหรือสร้างฟอร์แมตรูปแบบไฟล์ในสมุดงานให้เป็นแบบตารางก่อน โดยหัวของคอลัมน์อาจจะมีหัวข้อระบุไว้ คุณควรที่จะลบคอลัมน์ แถว หรือเซลล์ ที่ไม่มีข้อมูลออกก่อน ซึ่งข้อมูลที่คุณต้องการอิมพอร์ตเข้าไป คุณควรกำจัดข้อมูลที่มีซ้ำๆกันอยู่ออกไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น แทนที่คุณจะต้องกรอกชื่อลูกค้า ที่อยู่ ในทุกๆการบันทึกรายการการซื้อขายที่มี คุณก็แยกสมุดงานออกมาเป็นสองอัน ซึ่งข้อมูลแรกก็เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า และอีกอันเป็นข้อมูลในการซื้อขาย ซึ่งทั้งสองลิสต์นี้ Access จะมองว่าเป็นสองตารางที่มีการเชื่อมกันด้วย field ที่เป็น key เชื่อมกันอยู่

เพิ่มเติม :exceladvance.com