Category Archives: เครื่องทาบบัตร

เครื่องทาบบัตรคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

หลายคนอาจเคยรู้จักหรือได้ยินมาบ้างสำหรับเครื่องทาบบัตรที่มีให้เห็นกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตามอาคารสำนักงาน หรือตามที่พักอาศัย เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องทาบบัตรคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร เครื่องทาบบัตร คือ อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับบัตรคีย์การ์ดโดยเครื่องและบัตรสามารถบันทึกข้อมูลการทาบบัตรไว้ เราสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานบัตรได้ เช่น กำหนดสิทธิให้บัตรใบใดใช้ทาบเครื่องสแกนได้ หากบัตรหาย ก็สามารถยกเลิกสิทธิการทาบเครื่องนั้นๆ ได้อีกด้วย และเมื่อมีการทาบบัตรจากบัตรที่มีสิทธิ เครื่องจะสามารถอ่านข้อมูลได้จากนั้นสามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อ เช่น การนำเวลาในการทาบบัตร เพื่อคิดเวลาทำงานของพนักงาน และคำนวณเงินเดือน พบเห็นได้บ่อยในบริษัทต่างๆ หรือนำข้อมูลเพื่อดูประวัติการเข้า-ออกของประตูในช่วงวัน-เวลาที่ต้องการตรวจสอบ คีย์การ์ด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับเครื่องทาบ คีย์การ์ดเปรียบสมือนกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แทนการไขประตูเข้าไปในสถานที่นั้นๆ ประโยชน์ของเครื่องทาบบัตร ใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน เหมาะสำหรับติดตั้งที่อาคารสำนักงาน โรงงาน เป็นต้น ใช้ติดตั้งกับเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู ( Access Control) เหมาะสำหรับช่วยรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย เช่น Office ,หอพัก ,โรงแรม หรือ คอนโดมเนียม เป็นต้น ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องกั้นต่างๆ เช่น Turnstile หรือ Flap Barrier เพื่อช่วยจัดระเบียบความเรียบร้อย ตามสถานที่ที่มีบุคคลสัญจรจำนวนมาก เหมาะใช้กั้นทางเข้า-ออก สำหรับอาคารใหญ่ๆ หรือโรงงาน เป็นต้น […]

<span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Posted in</span> เครื่องทาบบัตร | Comments Off on เครื่องทาบบัตรคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง