Category Archives: เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์ คืออะไร ใครเคยทราบบ้าง

เฟอร์นิเจอร์ คืออะไร ใครเคยทราบบ้าง สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาแนะนำ หรือบอกต่อว่า เฟอร์นิเจอร์ นั้นคืออะไร จริงๆ  แล้วเฟอร์นิเจอร์ นั้นมีหลายชื่อมาก ๆ เลยเช่น เครื่องเรือน ของตกแต่ง เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนนั้น มีความต้องการเป็นอย่างมาก เลยจริง ๆ แต่จริง ๆ แล้ว เฟอร์นิเจอร์ นั้นเป็นคำนามนับไม่ได้ มีความหมายถึงวัตถุ สิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ อาจรองรับการใช้งานของร่างการมนุษย์ เช่นเครื่องเรือนการนั่งและเตียงนอน หรือไม่ก็มีเอาไว้สำหรับเก็บของ หรือเอาไว้เก็บวัตกุทางแนวตั้งเหนือพื้นผิวของพื้นดิน เครื่องเรือนสำหรับเก็บของมักจะมีประตู บานเลื่อน ชั้นเก็บของ ที่อาจจะเป็นชิ้นเล็ก ๆ อย่างเสื้อผ้า อุปกรณ์ หนังสือ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องเรือนอาจเป็นผลิตผลที่เกิดจากการออกแบบทางด้านศิลปะ และ อาจถือได้ว่าเป็นงานศิลปะตกแต่งนอกจาก นี้แล้วอาจจะมีความหมายในทางเชิงสัญลักษณ์หรือ ทางด้านของศาสนา เครื่องเรือนอาจจะมีส่วนประกอบร่วมไป อื่น ๆ อย่างเช่น นาฬิกาหรือโคมไฟ เพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอย พื้นที่ภายใน เครื่องเรือนสามารถทำได้จากวัสดุหลากหลายประเภท อย่างเช่น […]

<span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Posted in</span> เฟอร์นิเจอร์ | <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-tag-links">Tagged</span> | Comments Off on เฟอร์นิเจอร์ คืออะไร ใครเคยทราบบ้าง