เฟอร์นิเจอร์ คืออะไร ใครเคยทราบบ้าง

เฟอร์นิเจอร์ คืออะไร ใครเคยทราบบ้าง

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาแนะนำ หรือบอกต่อว่า เฟอร์นิเจอร์ นั้นคืออะไร จริงๆ  แล้วเฟอร์นิเจอร์ นั้นมีหลายชื่อมาก ๆ เลยเช่น เครื่องเรือน ของตกแต่ง เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนนั้น มีความต้องการเป็นอย่างมาก เลยจริง ๆ แต่จริง ๆ แล้ว เฟอร์นิเจอร์ นั้นเป็นคำนามนับไม่ได้ มีความหมายถึงวัตถุ สิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ อาจรองรับการใช้งานของร่างการมนุษย์ เช่นเครื่องเรือนการนั่งและเตียงนอน หรือไม่ก็มีเอาไว้สำหรับเก็บของ

หรือเอาไว้เก็บวัตกุทางแนวตั้งเหนือพื้นผิวของพื้นดิน เครื่องเรือนสำหรับเก็บของมักจะมีประตู บานเลื่อน ชั้นเก็บของ ที่อาจจะเป็นชิ้นเล็ก ๆ อย่างเสื้อผ้า อุปกรณ์ หนังสือ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องเรือนอาจเป็นผลิตผลที่เกิดจากการออกแบบทางด้านศิลปะ และ อาจถือได้ว่าเป็นงานศิลปะตกแต่งนอกจาก นี้แล้วอาจจะมีความหมายในทางเชิงสัญลักษณ์หรือ ทางด้านของศาสนา เครื่องเรือนอาจจะมีส่วนประกอบร่วมไป อื่น ๆ อย่างเช่น นาฬิกาหรือโคมไฟ เพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอย

พื้นที่ภายใน เครื่องเรือนสามารถทำได้จากวัสดุหลากหลายประเภท อย่างเช่น เหล็ก , พลาสติก และ ไม้  จริงๆ แล้ว ไม้เป็นวัสดุแข็งที่ทำจากแก่นลำต้นของต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น โดยแบ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง และ ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา โดยนิยามแล้วไม้ จะหมายถึงเนื้อเยื่อไซเล็มชั้นที่สอง ของต้นไม้ แต่ในความเข้าใจ อาจจะหมายรวมไปถึงวัสดุใด ๆ ที่มีส่วนประกอบทำมาจากไม้ด้วย เฟอร์นิเจอร์ ที่ทำมาจากไม้นั้น จะสามารถใช้ประโยชน์ได้

หลายอย่างประโยชน์อย่างหนึ่งคือ ใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหรือฟืน บางครั้งก็ใช้ในงานศิลปะ ทำให้ เฟอร์นิเจอร์ ทำอาวุธ หรือเป็นวัสดุก่อสร้าง ไม้ยังคงเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญ ในการก่อสร้าง ตั้งแต่มนุษย์เริ่มสามารถสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัย หรือเรือ โดยเรือแอบทุกลำในช่วง 80 ปีที่ผ่านมานั้น ล้วนแล้วทำมาจากไม้ ทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันนั้นบ้านหรือเรือที่ทำจากไม้ นั้น เริ่มลดจำนวนลดลง โดยปัจจุบันมีการนำวัสดุอื่น ๆ

มาใช้ในการสร้างแทน แต่ว่าไม้ยังคง มีส่วนที่มีความสำคัญในด้านการเสริม โครงสร้าง หรือ วัสดุเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างหลังคา และของประดับนอกบ้าน ไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้างรู้จักกันในชื่อ ไม้แปรรูป ไม้โดยสภาพแล้ว ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างโดย เนื่องจากอาจจะมีการแตกหัก ในโครงสร้าง จึงต้องนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นก่อน แล้วจึงนำเอามาประกอบเป็น เฟอร์นิเจอร์ นอกจาก ไม้ แล้ว เฟอร์นิเจอร์ นั้นก็สามารถที่จะผลิตจากสิ่ง อื่น ๆ ได้เช่นกัน

เช่นพลาสติก เพื่อเป็นการ ช่วยกันรักษาโลก และทำให้โลดน่าอยู่ขึ้นดังนั้น ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ จึงได้ เลือกไป ใช้วัสดุ ต่าง ๆ แทนไม้ เพื่อที่จะให้ มันสามารถคงสภาพป่าไม้ ได้อย่างคงเดิมและเป็นธรรมชาติ ต่อไป