Category Archives: โต๊ะพูล Beepooltable

ผ้าสักหลาดคือ ?

ผ้าสักหลาดมีแหล่งผลิตอยู่หลายประเทศ แต่ที่มีคุณภาพดีที่สุดที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศอังกฤษ เช่น LIREY , DOUBLE CUE , TOP , CHAMPION , BOUBLE GOLDEN เป็นต้น ส่วนผ้าที่นิยมประดับรองลงมาเพราะมีราคาถูก ได้แก่ JUPITER และผ้าที่ผลิตในประเทศ TAIWAN , KOREA , CHINA เป็นต้นผ้าสักหลาดที่ดีนั้น ต้องมีขนสั้นพอเหมาะมีความหนาแน่นสม่ำเสมอผลิตจากขนแกะ ขนเอียงไปทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นการปัดทำความสะอาดผ้าสักหลาดต้องปัดไปทางเดียวกันเสมอ เพื่อให้ขนเนียมเรียบไปทางเดียวกัน ผ้าสักหลาดใหม่ๆควรระมัดระวังเวลาแทงย้อนผ้าสักหลาด เพราะจะทำให้ลูกมีการหักเห เซหรือไหลได้ นักสนุกเกอร์ที่มีความชำนาญจะเข้าใจและสังเกตการวิ่งของลูกสนุกเกอร์ได้ดี เมื่อมีการแข่งขันมักจะทดลอง โต๊ะพูล เพื่อสังเกตการวิ่งของลูก และขอบยาง คูชชั่นดูก่อนทุกครั้งไปอนึ่งผ้าสักหลาดมักจะมีการยืดตัวอยู่เสมอ ถึงแม้เวลาติดตั้งจะขึงให้ตึงเพียงไร ระยะเวลานานเข้าก็จะมียืดตัวลงเป็นปกติธรรมดา เพราะฉะนั้นควรมีการถอดขึงตึงผ้าสักหลาดใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะทำให้ผ้าสักหลาดมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ลูกวิ่งดีขึ้นหมายเหตุ ถ้าต้องการความถูกต้องแน่นอน และแม่นยำในการแทงลูกเพื่อใช้ในการแข่งขันก็ไม่ควรใช้ผ้าสักหลาดด้านหลัง (กลับผ้า) แต่ถ้าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายการกลับผ้าสักหลาดก็ทำได้ ไม่มีข้อห้ามการดูแลรักษาผ้าสักหลาด ควรปัดฝุ่นด้วยแปรงปัดสักหลาดที่ได้รับมาตรฐาน โดยการปัดจากด้านท้ายโต๊ะพูลขึ้นไปยังจุดดำเสมอ การปัดที่ถูกต้องจะต้องปัดไปตามขนสักหลาด ลักษณะที่เป็นเส้นตรงขนานไปกับความยาวของโต๊ะพูล รวมทั้งชิ่งทั้งหมด […]

<span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Posted in</span> โต๊ะพูล Beepooltable | Comments Off on ผ้าสักหลาดคือ ?